1.

November 14, 2022 Executive Committee Meeting Agenda

1.I.

November 14, 2022 Executive Committee Amended Agenda

2.

November 14, 2022 Executive Committee Meeting Packet

3.

November 14, 2022 Executive Committee Distributed at Meeting